Privacyverklaring GrassN


Nutriƫnten Management Instituut (NMI), gevestigd aan Nieuwe Kanaal 7C, 6709 PA Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de GrassN applicatie in opdracht van Yara Benelux zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Nutriƫnten Management Instituut BV
Nieuwe Kanaal 7c
6709 PA Wageningen
nmi@nmi-agro.nl
nmi-agro.nl

Yara Benelux
Zevenmanshaven Oost 67
3133 CA Vlaardingen
dataprivacy@yara.com
yara.nl


Verwerking van persoonsgegevens

NMI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Uw ingevulde perceels- en bedrijfskenmerken
 • Internetbrowser en apparaat type

 • NMI verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
 • U de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de GrassN applicatie
 • U de mogelijkheid te bieden perceel specifieke verwachtingen van het GrassN model te ontvangen
 • Verbetering van de applicatie en model

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nmi@nmi-agro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  NMI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen bij de GrassN applicatie besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NMI) tussen zit.


  Bewaring

  NMI bewaart uw gegevens in de GrassN applicatie voor zo lang u een account heeft of de duur van de GrassN applicatie


  Delen met derden

  NMI deelt uw gegevens uit de GrassN applicatie alleen met Yara Benelux en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We raden u dan ook aan om de privacyverklaring van Yara Benelux door te nemen op: https://www.yara.nl/privacy-legal-en-cookies/


  Bodemlezer

  Als u er voor kiest om gebruik te maken van het automatisch uitlezen van uw bodemanalyseformulieren door de Bodemlezer tool, dan gaat u akkoord met de voorwaarden van de Bodemlezer-applicatie. We raden u aan om deze door te nemen op: https://blz.nmi-agro.nl/voorwaarden


  Web push notificaties

  NMI biedt u aan om notificaties te ontvangen van GrassN door middel van web push notificaties. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, die wordt uitgevoerd met onze push provider WonderPush moet u zich eerst abonneren door te klikken op een autorisatieverzoek dat wordt gecontroleerd door uw browser en uw apparaat wanneer u gebruik maakt van GrassN. De navigatiegegevens, die worden opgeslagen en verwerkt voor deze service zodat u relevante berichten te ontvangt, worden geanonimiseerd en maximaal 90 dagen op WonderPush servers bewaard en nooit aan derden doorgegeven. NMI slaat geen herkenbare gegevens op, noch IP adres over u of uw apparaat voor de notificatie service. U kunt op elk moment stoppen met het ontvangen van onze web push meldingen door u af te melden. Hier leest u hoe u uw web push abonnement kunt beheren en hoe u bijbehorende gegevens kunt verwijderen: https://docs.wonderpush.com/docs/manage-your-data-and-unsubscribe-from-web-push-notifications


  Gebruik van cookies

  NMI gebruikt voor GrassN alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GrassN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NMI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nmi@nmi-agro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NMI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  Beveiliging

  NMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nmi@nmi-agro.nl.